Kunskap

Det är en sak att kunna en massa saker i praktiken och en annan att ha papper på det, något som krävs i vissa länder.

Eftersom förarbevis och kustskepparexamen var gamla och vi inte hittade dokumentation bestämde vi oss för att ta det från början.

Valet föll på Sjöskolan på Beckholmen där vi lärde känna Stina Janson som guidade oss genom de flesta kurser. Stina delade generöst med sig av sin kompetens såväl i teorin som i praktiken. Förutom sina gedigna kunskaper från livet på haven är Stina också intensivvårdssjuksköteska.

Vi fick en breddad kunskap och bättre insikt i vad det innebär att långsegla. Stina lärde oss allt från vilka dokument och vilken säkerhetsutrustning som skall och bör finnas ombord, sjövett och navigation i både mörker och ljus, tidvatten och hur det funkar med strömmar i engelska kanalen.