Fyrudden

Efter ett stopp i Nynäshamn passar vi på att sätta dit våra jackstays under färd (linor som löper längs med båtens däck där vi fäster våra säkerhetsselar). Det var bra! För när vi väl rundat Landsort för att ta den yttre vägen möttes vi (som vanligt söder om Landsort) av tuff sjö och en byig vind på 12 -14 m/s.

Efter gårdagens alla översköljningar var det skönt att komma in i Fyruddens – för dagen – lugna gästhamn för att torka upp.

Kättingmärkning
Passar på att finputsa på detaljer. Märkning av den nya kättingen, vit för varje fem meter, färger i logisk ordning var tionde meter. Vi får se hur länge de sitter kvar!
Spade Ankare
20 kilo Spade-ankare med 60 meter kätting. Färgmärkt och klart för att ha koll på hur djupt det landar. Vi får se hur Izusa gillar att segla med 107 kilo last längst fram i fören.